wyszukiwarka dotacji dla firm

Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

RPO K-P 1.2.1

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: II typ projektów: od 28 czerwca 2019; III typ projektów: od 28 czerwca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO K-P 1.2.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2.1

Celem działania jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 840 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 84 100 000 PLN (II typ projektów: 64,1 mln PLN; III typ projektów: 20 mln PLN)

Dla kogo?

Region kujawsko-pomorskie
Konkurs skierowany do II, III typ projektów: podmiot udzielający granty; I typ projektów: IOB i JST

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO K-P 1.2.1?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

II typ projektów: Projekty grantowe z wyłączeniem usług ICT: Prowadzenie prac B+R, wsparcie na pokrycie kosztów zgłoszenia patentowego i zakup prac badawczo-rozwojowych

III typ projektów: Projekty grantowe wykorzystujące usługi ICT: Prowadzenie prac B+R, wsparcie na pokrycie kosztów zgłoszenia patentowego i zakup prac badawczo-rozwojowych w zakresie ICT


Nabór anulowany:
I typ projektów: Wsparcie procesu udzielenia zamówienia publicznego na usługi badawcze rozwojowe (zamówienie przedkomercyjne).Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekt musi wpisywać się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji.

 • W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo ocenie podlegać będzie, czy zapewni ono dyfuzję wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki oraz czy opisał w jaki sposób tego dokona.
 • Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Dodatkowe informacje o naborze z 2018 roku

II typ projektów: Prowadzenie prac B+R, stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego, wsparcie na pokrycie kosztów zgłoszenia patentowego.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

 • do 200 tys. EUR dla podmiotów udzielających grant - Instytucje Otoczenia Biznesu,
 • powyżej 200 tys. EUR dla przedsiębiorstw.


W ramach naboru dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw dofinansowane zostaną następujące typy projektów:

1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach.
2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.

Realizacja typu projektu nr 1 wyłącznie z typem projektu nr 2.

W ramach typu projektu nr 2 wyłączona jest możliwość realizacji badań podstawowych i prac badawczo rozwojowych na IX poziomie gotowości technologicznej (etap pierwszej produkcji).


W ramach naboru dla IOB do wsparcia przewidziano następujący typ projektu grantowego:

1. Stworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach.
2. Prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.
3. Wsparcia na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.
4. Wsparcia na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej.

Projekt grantowy wnioskodawcy musi obejmować realizację wszystkich w/w typów wsparcia.Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (lipiec 2018):

Nabór zamknięty (czerwiec 2018):

Nabory zamknięte (maj 2017):

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img