wyszukiwarka dotacji dla firm

Dotacje dla innowacyjnych MŚP

RPO K-P 1.6.2

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 26 listopada 2018 - 14 stycznia 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO K-P 1.6.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.6.2

Celem działania jest zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Projekt powinien zakładać wprowadzenie innowacji procesowej lub produktowej oraz wdrażać wyniki prac badawczo-rozwojowych. Premiowane będą projekty, w wyniku których wzrośnie liczba zatrudnionych osób we wspartych przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 500 000 PLN
Refundacja do 50% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 70 500 000 PLN (52,9 mln PLN dla przedsiębiorstw produkcyjnych - pomoc zwrotna; 17,6 mln PLN dla przedsiębiorstw usługowych - pomoc zwrotna)

Dla kogo?

Region kujawsko-pomorskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO K-P 1.6.2?

Wdrażanie wyników prac B+R w przedsiębiorstwach w celu wprowadzenia nowych produktów/usług na rynek.

W ramach konkursu przewidziano wsparcie następujących rodzajów działań:

1) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych (I nabór) lub rozwiązań usługowych (II nabór).

2) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego (I nabór) lub istniejącego procesu świadczenia usług (II nabór).


W ramach konkursu zaplanowano 2 nabory wniosków:

I nabór: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna (alokacja 52,9 mln PLN).

II nabór: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna (alokacja 17,6 mln PLN).


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Preferencję w zakresie dostępu do wsparcia uzyskają przedsiębiorstwa, projekty których:

 • wpisują się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji,
 • zakładają wdrożenie ekoinnowacji, w tym nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne wykorzystanie surowców,
 • zakładają wdrożenie wyników prac B+R sfinansowanych w ramach Osi I RPO WK-P 2014-2020.


Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku preselekcyjnym/wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

 
Maksymalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi do 1 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 500 tys. PLN.


Pomoc zwrotna

1. Dofinansowanie podlega zwrotowi w wysokości 50% wartości otrzymanego dofinansowania, jeśli wskaźnik wzrostu zatrudnienia we wspieranym przedsiębiorstwie nie osiągnie wartości 1 pełnego etatu (EPC).

2. Dofinansowanie podlega ewentualnemu zwrotowi jeżeli stosunek sumy przychodów w okresie trwałości do wartości dofinansowania będzie:

 • mniejszy od 0,2 -zwrot 100% otrzymanego dofinansowania,
 • większy lub równy 0,2 i mniejszy od 0,4 - zwrot 35% otrzymanego dofinansowania,
 • większy lub równy 0,4 i mniejszy od 0,6 - zwrot 30% otrzymanego dofinansowania,
 • większy lub równy 0,6 i mniejszy od 0,8 - zwrot 25% otrzymanego dofinansowania,
 • większy lub równy 0,8 i mniejszy od 0,9 - zwrot 20% otrzymanego dofinansowania,
 • większy lub równy 0,9 i mniejszy od 1 - zwrot 10% otrzymanego dofinansowania.Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabory zamknięte (styczeń 2019):


Nabór zamknięty (październik 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img