wyszukiwarka dotacji dla firm

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

RPO K-P 3.1

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: I typ projektów: nabór zamknięty; II typ projektów: nabór zamknięty

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO K-P 3.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.1

Cel: zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 22 700 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 33 500 000 PLN (I typ projektów: 10,8 mln PLN; II typ projektów: 22,7 mln PLN)

Dla kogo?

Region kujawsko-pomorskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO K-P 3.1?

I nabór dotyczy typu projektów: Inwestycje związane z budową lub przebudową instalacji OZE służących do produkcji energii cieplnej.


II nabór dotyczy typu projektów:  Budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznych (niskiego i średniego napięcia poniżej 110 kV) w zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania przyłącza, w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wsparcie dotyczące przyłączania OZE do KSE uwzględniać może przyłączenia oraz budowy/przebudowy sieci należących do operatorów systemu dystrybucyjnego (włącznie z modernizacją stacji elektroenergetycznych).

Beneficjentem może być przedsiębiorstwo będące operatorem systemów dystrybucyjnych.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Premiowane będą projekty realizujące cele określone w planie gospodarki niskoemisyjnej dla danego obszaru.


Wszystkie typy projektów przewidziane w ramach działania 3.1:

1. Budowa, przebudowa instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii pochodzącej z OZE wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.

2. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej (mikroinstalacji).

3. Budowa, przebudowa instalacji służących/na służące do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej lub trzeciej generacji.

4. Budowa, przebudowa infrastruktury służącej do przesyłu i dystrybucji energii cieplnej pochodzącej z OZE.

5. Budowa, przebudowa sieci elektroenergetycznych (niskiego i średniego napięcia poniżej 110 kV) w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).


Typ projektu 1 

Podział w oparciu o moc znamionową: 

 • energia wodna (do 5 MWe), 
 • energia słoneczna (do 2 MWe/MWth), 
 • energia geotermalna (do 2 MWth), 
 • energia biogazu (do 1 MWe), 
 • energia biomasy (do 5 MWth/MWe).

W przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu:

 • preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii,
 • nie będą wspierane instalacje wykorzystujące do opalania drewno pełnowartościowe oraz zboże pełnowartościowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478),
 • nie będą wspierane instalacje wykorzystujące współspalanie biomasy z węglem.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (grudzień 2017):

Nabór zamknięty (sierpień 2017):

Nabór zamknięty (kwiecień 2017):

Nabór zamknięty (styczeń 2017):

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img