wyszukiwarka dotacji dla firm

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

RPO K-P 6.1.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 28 czerwca 2019 - 12 lipca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO K-P 6.1.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 6.1.1

Celem działania jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do usług zdrowotnych. Preferencyjnie traktowane będą projekty wspierające przeniesienie akcentów z usług wymagających hospitalizacji na rzecz POZ, AOS, a także wspierające rozwój opieki koordynowanej z uwzględnieniem środowiskowych form opieki.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 4 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 4 000 000 PLN

Dla kogo?

Region kujawsko-pomorskie
Konkurs skierowany do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO K-P 6.1.1?

Typy projektów objęte dofinansowaniem:
Inwestycje w infrastrukturę Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych/Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży.


Do wsparcia przewidziano następujące typy projektów:
1. Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.
2. Wyposażenie w sprzęt medyczny.


Istnieje możliwość łączenia typów projektów 1 oraz 2.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

  • Promowane będą projekty efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które wykazują największą efektywność finansową, przewidujące działania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych oraz działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów.

  • Preferencyjnie traktowane będą projekty wspierające przeniesienie akcentów z usług wymagających hospitalizacji na rzecz POZ, AOS a także wspierające rozwój opieki koordynowanej z uwzględnieniem środowiskowych form opieki.Nabory w 2017 roku

I nabór w 2017 roku dotyczył schematu: Inwestycje w zakresie szpitalnictwa powiatowego.

II nabór w 2017 roku dotyczył schematu: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej oraz rehabilitacji leczniczej - szpitale wojewódzkie.

III nabór w 2017 roku dotyczył schematu: Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej.

IV nabór w 2017 roku dotyczył schematu: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS na obszarach wiejskich.


Inwestycje i zakupy realizowane przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie dotyczą udzielania świadczeń zdrowotnych:

a) dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;

b) ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, wynikające z przeprowadzonej diagnozy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej oraz zidentyfikowanych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;

c) w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci.

Wszelkie działania realizowane w ramach projektu nie mogą obejmować oddziałów psychiatrycznych.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (listopad 2018):


Nabór zamknięty (listopad 2017):


Nabór zamknięty (październik 2017):


Nabory zamknięte (wrzesień 2017):


Nabór zamknięty (czerwiec 2017):


Nabór zamknięty (luty 2017):Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img