wyszukiwarka dotacji dla firm

Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji

RPO W-M 1.2.3

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 29 marca 2019 - 29 kwietnia 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO W-M 1.2.3 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2.3

Dotacja przeznaczona dla ośrodków innowacji, które będą świadczyć pomoc dla przedsiębiorców. Celem działania jest wzrost innowacyjności firm w obszarach inteligentnych specjalizacji dzięki działalności badawczo-rozwojowej.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 8 500 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 56 150 000 PLN

Dla kogo?

Region warmińsko-mazurskie
Konkurs skierowany do ośrodków innowacji (w tym parków naukowych, przemysłowych i technologicznych)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO W-M 1.2.3?

  W ramach konkursu mogą być dofinansowane projekty przyczyniające się do profesjonalizacji usług związanych z badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym świadczonych przez ośrodki innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji, w tym również poprzez inwestycje w infrastrukturę ośrodków innowacji w przypadku rozszerzenia oferty o nowe / znacząco ulepszone usługi.


  Wsparcie skierowane jest na:

  • Przygotowanie, rozwój, dostosowanie oferty usług ośrodka innowacji do potrzeb odbiorców na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (w tym uzupełniająco jako element projektu przygotowanie personelu do świadczenia nowych / zmodyfikowanych usług oraz działania promocyjne na rzecz ich upowszechnienia)
  • Inwestycje w infrastrukturę (obiekty kubaturowe, laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.) na potrzeby świadczenia nowych / znacząco ulepszonych usług skierowanych na rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym również na potrzeby tworzenia przestrzeni do funkcjonowania firm technologicznych (o ile stwierdzono zapotrzebowanie, które nie może zostać zaspokojone z użyciem aktualnych zasobów beneficjenta). 


  Szczegóły dotacji

  Dodatkowe informacje

  • Priorytetowo traktowane będą projekty ośrodków innowacji, które uzyskały wsparcie ze środków UE w latach 2007-2013. Preferencje uzyskają projekty o największym udziale wkładu prywatnego.
  • Preferencje uzyskają projekty o największym udziale wkładu prywatnego.


  • Warunkiem  uzyskania  wsparcia    na  świadczenie  specjalistycznych  usług  jest  udokumentowanie zapotrzebowania na te usługi ze strony  konkretnych przedsiębiorców. Oferta usług ośrodków innowacji musi uwzględniać dostępne standardy świadczenia usług (o ile dla danej usług standardy takie zostały wypracowane)
  • O  wsparcie  mogą  ubiegać  się  instytucje  posiadające  strategię  biznesową  wykazującą  rożne  źródła dochodów oraz potwierdzającą zdolność do prowadzenia działalności w warunkach rynkowych w oparciu o otwartą konkurencję, bądź opisującą sposób, w jaki dążyć będzie do uzyskania tej zdolności. Strategia biznesowa zawiera roczny plan działań wraz z listą planowanych do realizacji przedsięwzięć.

  • Aby  możliwe  było  przedsięwzięcie  infrastrukturalne  ośrodków  innowacji  niezbędne  jest  przedłożenie strategii/planu   wykorzystania  nowopowstałej  infrastruktury  oraz  współfinansowanie  jej  ze  źródeł prywatnych. Ponadto przedsięwzięcia nie będą powielały dostępnej infrastruktury instytucji o podobnym profilu  zlokalizowanej  w  danym  lub  sąsiadującym  regionie,  chyba,  że limit  dostępnej  oferty  został wyczerpany.


  • Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu).

  • Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu,  w przypadku przedsiębiorstw średnich - 60% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu,
   70% - w przypadku przedsiębiorstw małych.

  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 mln PLN.


  Kategoria dotacji  Do pobrania

  Linki zewnętrzne


  Nabór zamknięty (kwiecień 2019):

  Nabór zamknięty (czerwiec 2018):

  Nabór zamknięty (styczeń 2018):

  Nabór zamknięty (czerwiec 2017):

  Nabór zamknięty (październik 2016):


  Dlaczego my?

  Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


  Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

  Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

  Wersja do druku

  Zamów alerty
  o nadchodzących dotacjach


  Dodatkowo za darmo otrzymasz
  "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

  Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
  Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
  Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

  anim-img