wyszukiwarka dotacji dla firm

Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

RPO K-P 8.4

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 8.4.2 (konkurs ogólny), 8.4.2 (konkurs dedykowany polityce terytorialnej): 28 lutego 2019 - 14 marca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO K-P 8.4 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 8.4

Celem działania jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 27 400 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 29 500 000 PLN (8.4.2: 27,4 mln PLN; 8.4.2 - konkurs dedykowany polityce terytorialnej: 2,1 mln PLN)

Dla kogo?

Region kujawsko-pomorskie
Konkurs skierowany do wszystkich podmiotów, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO K-P 8.4?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu w ramach działania 8.4.2:

1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą.

Typ projektu nr 1 stanowi obligatoryjny element wsparcia w ramach projektu.

2. Finansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani.

3. Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

4. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w punktach 1-3).

Typ projektu nr 4 może być realizowany wyłącznie na rzecz osób bezrobotnych i osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.
Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN.
 • Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowanych wynosi 40%.
Dodatkowe informacje o naborach z 2018 roku


Typy projektów podlegające dofinansowaniu w ramach działania 8.4.1:
1.Wspieranie aktywizacji osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 w powrocie na rynek pracy poprzez finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher), obejmujące:

 • pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna,
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, które opłaca rodzic zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

5. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w punkcie 1)


Typy projektów podlegający dofinansowaniu w ramach działania 8.4.3 ZIT:

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez:

 1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą.
 1. Sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani.
 1. Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Typ projektu 2 może być realizowany wyłącznie w powiązaniu z typem 1 lub 4.
Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzneNabory zamknięte (marzec 2019):

Nabór zamknięty (grudzień 2018):

Nabór zamknięty (wrzesień 2018):

Nabór zamknięty (czerwiec 2018):

Nabór zamknięty (sierpień 2017):

Nabór zamknięty (lipiec 2017):

Nabory zamknięte (październik 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img