wyszukiwarka dotacji dla firm

Wsparcie dostępu do usług rozwojowych

RPO K-P 8.5.1

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 19 grudnia 2016 - 28 lutego 2017

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO K-P 8.5.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 8.5.1

Celem działania jest zapewnienie dostępu do usług rozwojowych dla MŚP i ich pracowników.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 25 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 25 000 000 PLN

Dla kogo?

Region kujawsko-pomorskie
Konkurs skierowany do wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową (z dofinansowania wykluczone są powiatowe urzędy pracy)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO K-P 8.5.1?

Wsparcie MŚP poprzez finansowanie usług rozwojowych obejmujących m.in.:

 • działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw ukierunkowane na wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności,
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

 Wsparcie będzie realizowane zgodnie z podejściem popytowym.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Beneficjent dotacji będzie pełnił rolę podmiotu finansującego usługi rozwojowe.

 • Wsparcie realizowane będzie w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych (przedsiębiorstwo występuje o dotację, a nie firma szkoleniowa) – zobacz Baza Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 • Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w zróżnicowanej formie (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu).
 • Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 10%.
 • Wydatki poniesione na zakup nieruchomości są kwalifikowalne do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (luty 2017):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img