wyszukiwarka dotacji dla firm

Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

RPO LUBL 1.3

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 15 marca 2018 - 17 kwietnia 2018

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBL 1.3 przyjmuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.3

Wsparcie udzielone w ramach działania będzie koncentrować się na pobudzeniu sektora prywatnych przedsiębiorstw do świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz innych podmiotów.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 3 000 000 PLN
Refundacja do 70% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 53 900 000 PLN

Dla kogo?

Region lubelskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO LUBL 1.3?

Projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.


Pomoc może być przyznana wyłącznie na inwestycję początkową.


Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie wyłącznie w przypadku, gdy przedstawią plany dotyczące prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku.
 • Projekty muszą być zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego.
 • Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania głównej siedziby, oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.
 • Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 tys. PLN.
 • Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 mln PLN.

 • Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi w przypadku mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw 70%; w przypadku średnich przedsiębiorstw 60%; w przypadku dużych przedsiębiorstw 50%.
 • Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi. Ponadto wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej.


Ograniczenia dotyczące kosztów kwalifikowalnych:

 • Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowanych, nie może przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych (po wyłączeniu kosztu kwalifikowalnego nieruchomości), w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.
 • Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych wraz z zakupem nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowanych również nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.
 • W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych kwalifikowane są wyłącznie do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych projektu.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img