wyszukiwarka dotacji dla firm

Bon na innowacje

RPO LUBL 1.5

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 31 marca 2019 - 6 maja 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBL 1.5 przyjmuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.5

Działanie ma na celu zapewnienie podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wsparcie prowadzić będzie do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji w działalności rynkowej przedsiębiorstw w ramach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 300 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka brak zaliczek
Budżet konkursu 12 900 000 PLN

Dla kogo?

Region lubelskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO LUBL 1.5?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

1. Projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/technologię do specyfiki przedsiębiorstwa).

Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty wykonania audytu technologicznego, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.

2. Projekty polegające na zakupie usług badawczo-rozwojowych, w zakresie:

 • opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.,
 • opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych,
 • testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania.

Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie usług badawczo-rozwojowych wsparciem mogą zostać objęte koszty wykonania audytu technologicznego, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.

3. Projekty polegające na zakupie usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia.
Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego.
 • W przypadku projektów dotyczących zakupu wyników prac B+R ww. zakup będzie możliwy wyłącznie w przypadku przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/technologię do specyfiki przedsiębiorstwa.

 • Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania głównej siedziby, oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.
 • Maksymalna kwota wsparcia wynosi 300 tys. PLN.

Wydatki kwalifikowalne:

 • koszty wykonania usługi przez wykonawcę polegającej na przeprowadzeniu prac B+R w celu opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii,
 • koszty zakupu wyników prac B+R przeprowadzonych przez wykonawcę,
 • koszt wykonania audytu technologicznego – do 5% kosztów kwalifikowalnych,
 • koszty dostępu do specjalistycznych baz danych,
 • koszty dotyczące jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań (wyłącznie w przypadku realizacji projektu z zakresu zakupu wyników  prac  B+R  od  wykonawcy  lub  zlecenia  wykonawcy  przeprowadzenia  prac  B+R  jako dodatkowe koszty projektu),
 • koszty eksperymentalnych prac rozwojowych, mających na celu dostosowanie technologii/procesu/produktu do specyfiki przedsiębiorstwa (wyłącznie w przypadku realizacji projektu z zakresu zakupu wyników prac B+R od wykonawcy jako koszty obligatoryjne),
 • koszty związane z dokonaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego (usługi doradcze świadczone przez kancelarie patentowe, usługi kancelarii patentowych w zakresie niezbędnych analiz/ekspertyz, wynagrodzenie rzecznika patentowego, opłaty ponoszone na rzecz urzędów patentowych w okresie realizacji projektu),
 • podatek VAT.


Kategoria dotacji


Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (maj 2019):


Nabór zamknięty (czerwiec 2018):


Nabór zamknięty (listopad 2017):


Nabór zamknięty (czerwiec 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img