wyszukiwarka dotacji dla firm

Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

RPO LUBL 13.6

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 29 kwietnia 2016 - 18 lipca 2016

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBL 13.6 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 13.6

Celem interwencji jest poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez prace modernizacyjne i zakup wyposażenia ukierunkowany na realizację wyżej wymienionych założeń. Działania te powinny zaowocować zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem edukacji w szkolnictwie zawodowym.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 3 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka do 85% wartości dofinansowania
Budżet konkursu 63 827 097 PLN

Dla kogo?

Region lubelskie
Konkurs skierowany do jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, OHP, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkół i placówek oświatowych

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO LUBL 13.6?

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, szkoleń zawodowych oraz uczenia się przez całe życie powinny być skoncentrowane na dostosowaniu szkolnictwa do wymogów, jakie stawia regionalny rynek pracy oraz tworzeniu warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.


Dofinansowanie obejmuje następujące typy projektów:

 • prace modernizacyjne i dostosowawcze istniejącej infrastruktury, w szczególności rozbudowa lub przebudowa (w uzasadnionych przypadkach także budowa) pracowni/warsztatów kształcenia praktycznego jak również pracowni wykorzystywanych w procesie kształcenia i rozwoju kompetencji kluczowych zorientowanych na potrzeby regionalnego rynku pracy,
 • zakup wyposażenia pracowni i warsztatów (rekomendowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej).

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Preferencyjnie traktowane będą projekty:

 • wspierające rozwój kształcenia zawodowego przy aktywnym udziale pracodawców, gwarantującym rzeczywisty kontakt ze środowiskiem pracy w danym zawodzie,
 • dotyczące szkół/placówek prowadzących kształcenie w zakresie zawodów wpisujących się w inteligentne specjalizacje wynikające z „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku".


Inwestycje realizowane w ramach działania muszą uwzględniać konieczność dostosowania wspartej infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img