wyszukiwarka dotacji dla firm

Infrastruktura szkolna

RPO LUBL 13.7

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 29 lipca 2016 - 30 września 2016

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBL 13.7 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 13.7

Celem działania jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniająca się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (technologie informacyjno-komunikacyjne, matematyczno-przyrodnicze, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa).

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 23 250 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 23 250 000 PLN

Dla kogo?

Region lubelskie
Konkurs skierowany do jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO LUBL 13.7?

  • Modernizacja obiektów dydaktycznych, w których realizowany jest proces rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kreowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej).
  • Zakup niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą uwzględniać konieczność dostosowania wspartej infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z dofinansowania mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, kościoły i związki wyznaniowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img