wyszukiwarka dotacji dla firm

Jakość edukacji zawodowej

RPO POM 3.3.1

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 4 maja 2016 - 1 lipca 2016

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO POM 3.3.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.3.1

Wsparcie koncentrować się będzie na wspieraniu dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki. Realizowane będą projekty prowadzące do wzrostu poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów w partnerstwie z pracodawcami / przedsiębiorcami, przyczyniające się do poszerzenia oferty kształcenia ustawicznego we wspartych szkołach, a także zapewniające uczniom dostęp do technologii i usług cyfrowych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 86 330 859 PLN
Refundacja do 90% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 86 330 859 PLN

Dla kogo?

Region pomorskie
Konkurs skierowany do organy prowadzące szkoły, placówki

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO POM 3.3.1?

 • Staże i praktyki zawodowe organizowane u pracodawców.
 • Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.
 • Wyposażenie/doposażenie pracowni kształcenia praktycznego, zakup infrastruktury oraz dostosowanie (prace remontowo–wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.
 • Wdrażanie mechanizmów włączania przedsiębiorców i środowiska akademickiego w proces kształcenia.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Projekty będą zgodne z założeniami przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, zdefiniowanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej „Aktywni Pomorzanie”.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img