wyszukiwarka dotacji dla firm

Systemy informatyczne i telemedyczne

RPO POM 7.2

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 21 października 2016 - 28 października 2016

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO POM 7.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 7.2

Celem działania jest wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych obsługujących wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem jednostek systemu zdrowia.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 28 199 852 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 28 199 852 PLN

Dla kogo?

Region pomorskie
Konkurs skierowany do publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie, jednostki samorządu i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO POM 7.2?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1) Wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą z zakresu: tworzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin (w tym usługi zdalnej rejestracji przez Internet), platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia.

2) Budowa, rozwój i wdrożenie usług telemedycznych w szczególności telediagnostyki, telekonsultacji, telerehabilitacji i teleopieki.


Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, urządzeń podlegających amortyzacji oraz ujętych w ewidencji środków trwałych,
 • rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury sieci teleinformatycznej, w tym okablowanie strukturalne, okablowanie sieci energetycznej z zasilaniem gwarantowanym, urządzenia sieci informatycznej,
 • koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy firewall, IDS, antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu, podpis elektroniczny),
 • budowa portali i platform elektronicznych, w szczególności służących rejestracji oraz usługom telemedycznym,
 • zakup zasobów wiedzy w formie cyfrowej,
 • wydatki na zakup sprzętu oraz oprogramowania niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji, identyfikacji osób (np. elektronicznego poświadczania tożsamości),
 • koszty magazynowania i przechowywania danych cyfrowych np. serwery, chmura obliczeniowa itp.,
 • opłaty za usługi dodatkowe, tj. prowadzenie serwisu www, kont poczty elektronicznej, utrzymanie/hosting/kolokacja serwerów, rejestracja i utrzymanie domen, aktualizacja treści cyfrowej,
 • koszt adaptacji pomieszczeń na potrzeby instalacji serwerów i innych urządzeń infrastruktury sieci teleinformatycznej, w tym w szczególności klimatyzacji,
 • zakup nowych system informatycznych oraz adaptacja dotychczas używanych,
 • urządzeń medycznych na potrzeby tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej,
 • koszty przygotowawcze i dokumentacji,
 • koszty personelu bezpośredniego na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków,
 • koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego, również jeżeli dokonywany jest przez pracowników beneficjenta,
 • koszty inżyniera kontraktu,
 • koszty personelu pośredniego rozliczane na bazie rzeczywiście poniesionych wydatków,
 • koszty promocji projektu.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie pomiędzy podmiotami leczniczymi i jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych do wymiany informacji z Systemem Informacji Medycznej będą weryfikowane pod względem interoperacyjności i komplementarności przyjętych rozwiązań z funkcjonalnościami przewidzianymi w platformach krajowych.

 • Projekty dotyczące rozwiązań w warstwie regionalnej (w szczególności w zakresie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług o regionalnych) będą weryfikowane pod względem komplementarności proponowanych rozwiązań z założeniami projektu „Pomorskie eZdrowie".


Kategoria dotacji


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img