wyszukiwarka dotacji dla firm

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

PO PW 1.1.2

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: lipiec 2019 (nabór podzielony na dwumiesięczne rundy)

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO PW 1.1.2 przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.1.2

Wsparcie związane z wejściem produktu lub usługi na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizacją modelu biznesowego opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej funkcjonującej na zasadach określonych dla poddziałania 1.1.1. Celem wsparcia jest wprowadzenie produktu na rynek krajowy lub zagraniczny oraz systematyczne zwiększanie jego sprzedaży.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 800 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 300 000 000 PLN

Dla kogo?

Region lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
Konkurs skierowany do małych przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z PO PW 1.1.2?

Wsparcie rozwoju działalności biznesowej startupów w makroregionie Polski Wschodniej.

Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w Platformie startowej w ramach poddziałania 1.1.1, tj. utworzą produkt w oparciu o
opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy, będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na rozwój swojej działalności w makroregionie obejmujące m.in.:

 • zakup usług informatycznych, wzorniczych, technicznych,doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego,
 • zakup środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,
 • zakup surowców lub materiałów służących przetestowaniu oraz właściwej produkcji,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • koszty organizacji i przeprowadzenia działań służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej,
 • bezpośrednie koszty personelu,
 • koszty działań informacyjno-promocyjnych.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Podstawowym kryterium oceny projektu będzie potencjał rynkowy oraz innowacyjność produktu opracowanego w ramach poddziałania 1.1.1.
 • Preferowane będą projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej, przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.
 • Okres wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa może wynieść maksymalnie do 24 miesięcy.
 • Przy podpisywaniu umów o dofinansowanie beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w makroregionie przez co najmniej okres trwałości projektu.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 800 tys. PLN.


Kategoria dotacjiDlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img