wyszukiwarka dotacji dla firm

Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

RPO LUBS 8.1.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 14 czerwca 2019 - 21 czerwca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBS 8.1.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 8.1.1

Dotacja na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, w szczególności na obszarach wiejskich (poza Zieloną Górą i Gorzowem Wielkopolskim). Wspierane będą także projekty zakładające podniesienie jakości i atrakcyjności oferty w ramach prowadzonych placówek.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 10 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 10 000 000 PLN

Dla kogo?

Region lubuskie
Konkurs skierowany do wszystkie podmioty prowadzące lub planujące prowadzić ośrodek wychowania przedszkolnego

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO LUBS 8.1.1?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych).

2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.

3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów:

 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o
  charakterze terapeutycznym,
 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu prawa oświatowego,
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna.

4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.

5. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

 • kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe,
 • wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
 • współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.


Wymagana jest realizacja 1 i/lub 2 typu projektu. Typy projektów 3 - 5 mogą występować jedynie jako uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym OWP w typach 1 i/lub 2.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN.
 • Dopuszczalna wartość zakupionych środków trwałych stanowi maksymalnie 20% wydatków kwalifikowalnych.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (kwiecień 2019):

Nabory zamknięte (październik 2018):

Nabór zamknięty (czerwiec 2018):

Nabór zamknięty (kwiecień 2018):

Nabór zamknięty (grudzień 2018):

Nabór zamknięty (październik 2017):

Nabór zamknięty (marzec 2017):

Nabór zamknięty (lipiec 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img