wyszukiwarka dotacji dla firm

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

RPO ŁÓDŹ I.2.1

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: I nabór: zamknięty; II nabór: lipiec 2019; III nabór: październik 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŁÓDŹ I.2.1 przyjmuje Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania I.2.1

Wsparcie otrzymają projekty związane z tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, których produkty będą służyły do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w tym zmierzające do przekształcenia jednostki w centrum badawczo-rozwojowe.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 64 700 000 PLN
Refundacja do 55% kosztów projektu
Zaliczka do 65% kwoty dofinansowania
Budżet konkursu 193 100 000 PLN (I nabór: 64,7 mln PLN; II nabór: 64,2 mln PLN; III nabór: 64,2 mln PLN)

Dla kogo?

Region łódzkie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i dużych przedsiębiorstw oraz partnerstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŁÓDŹ I.2.1?

Projekty  związane  z  tworzeniem,  bądź  rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, których produkty będą służyły do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w tym zmierzające do przekształcenia  jednostki w centrum badawczo-rozwojowe.

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub  unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, m. in.:

 • zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
 • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją,
 • zakup materiałów i robót budowlanych.Elementem projektu mogą być koszty prac badawczo-rozwojowych  przedstawionych  w  planie prac  badawczo-rozwojowych,  takie  jak: 

 • koszty  personelu,
 • koszty  podwykonawstwa, 
 • pozostałe  koszty operacyjne  (w  tym  m.in.  materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, elementy służące do budowy i na  stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej).

Koszty  prac  badawczo-rozwojowych przedstawionych w planie prac badawczo-rozwojowych ponoszone są przez wnioskodawcę/partnera i nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
  Szczegóły dotacji

  Dodatkowe informacje

  • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie przez wnioskodawcę planu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych do prowadzenia na wspieranej infrastrukturze.
  • Elementem projektu mogą być koszty prac badawczo-rozwojowych przedstawionych w  planie prac badawczo-rozwojowych, o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę/partnerami nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • Dofinansowanie otrzymają projekty wpisujące się w jedną z sześciu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.
  • Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. Ponadto wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.
  • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 55% w przypadku mikro- i małego przedsiębiorcy oraz 45% w przypadku średniego przedsiębiorcy.
  • Dla wydatków na przygotowanie projektu intensywność udzielonej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych na przygotowanie projektu.


  Limity dotyczące wydatków kwalifikowalnych:

  • wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu,
  • wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych (m.in. wydatki na: opracowanie planu prac badawczo-rozwojowych, dokumentację w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
   (jeśli dotyczy), wydatki związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę
   (jeśli dotyczy)),
  • wydatki związane z pracami badawczo-rozwojowymi  przedstawionymi  w  planie  prac badawczo-rozwojowych   będą  kwalifikowane   do   wysokości   30%   wydatków kwalifikowalnych projektu.

  Kategoria dotacji

  Do pobrania

  Linki zewnętrzne  Nabór zamknięty (luty 2019):

  Nabór zamknięty (listopad 2018):

  Nabór zamknięty (maj 2018):

  Nabór zamknięty (grudzień 2017):

  Nabór zamknięty (kwiecień 2017):

  Nabór zamknięty (kwiecień 2016):


  Dlaczego my?

  Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


  Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

  Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

  Wersja do druku

  Zamów alerty
  o nadchodzących dotacjach


  Dodatkowo za darmo otrzymasz
  "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

  Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
  Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
  Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

  anim-img